Címlap Olvasónaplók
Olvasónapló


Madách Imre: Az ember tragédiája - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 977
ElégtelenKitűnő 

1. szín: A Menny

Isten megteremti a világot és az angyalok kara dicsőíti ezért. Ám egy közülük, Lucifer, megtámadja őt, szembefordul vele. Kiválik az angyalok közül és mindenhol ellentétet akar szítani. Isten neki adja a tudás és halhatatlanság fáját az Édenben. Lucifernek ez a kis föld is elég, hogy megteremtse a tagadást.

2. szín: A Paradicsom

Ádám és Éva a Paradicsomban felfedezik a tudás és halhatatlanság fáját, de az Úr megtiltja, hogy vegyenek róla. Ekkor megjelenik Lucifer, aki ráveszi őket. Tettük miatt kiűzetnek a Paradicsomból.

3. szín: A Paradicsomon kívül

Ádám és Éva megpróbál otthont teremteni. Hogy ne legyenek egyedül Lucifer Nimfákat teremt és nekik adja a Reményt. Ádám még tudást is kér Lucifertől, aki egy manipulált jövőképet tár elé és végigkíséri a történelmen. Az első állomásuk az ókor.

4. szín: Egyiptom

A fáraó Ádám, akinek tróntermében egy rabszolga kiabálva menekül. Felesége, Éva sietve megy megmentésére, de már későn érkezik és a férfi meghal. A fáraót megragadja az asszony hű szerelme és kérésére felszabadítja a piramison dolgozó rabszolgákat. Eddigi tetteit csakis a dicsőség vezérelte, de ez most valami új volt. Lucifer megmutatja, mi lesz a fáraóból néhány év múlva. A látvány megrémiszti Évát, így mindent hátrahagyva Luciferrel utaznak tovább. Ádám felismeri eddigi tetteit és megfogalmazódik benne az egyenlőség gondolata.

5. szín: Athén

Miltiádész, vagyis Ádám harcba indul, hogy megvédje városát. Felesége, Éva és fia Kimón otthon maradtak. Távolléte alatt a nép fellázadt Miltiádész ellen és még azok sem állnak ki mellette, akiket jól tartott és barátainak hitt. Egyszer csak Lucifer érkezik és közli, hogy Miltiádész megtudta mit tervelnek ellene és visszajön. Feleségét és gyermekét el is akarták kapni rosszakarói, de ők elrejtőztek. Ádám sebesülten érkezik meg a csatából, a nép pedig tovább forrong. A sebesült hadvezérnek már nincs ereje kiállni igazáért, így lefejezik. Ahogy katonaságát elküldte, úgy fordult ellene a nép. A szabadság eszméje és a nép gyávasága, elnyomása állnak ellentétben ebben a színben.

6. szín: Róma

Ádám és Éva Luciferrel és néhány nemessel dőzsölnek. Gladiátorok, táncosok és gazdagság veszi körbe őket, Ádám és Éva mégsem boldog. Ekkor Lucifer behív egy gyászmenetet. Hippia, az egyik nemes hölgy megcsókolja a halottat, aki pestisben halt meg. Péter apostol elítéli a jelenlévőket és új eszméket hirdet, majd megkereszteli a haldokló lányt. Ádám és Éva Pál apostollal tart, aki a szeretetről és testvériségről beszél nekik, Lucifer pedig követi őket.

7. szín: Konstantinápoly

Ádám - Tankréd a kereszteshadjáratból megtérve szállást kér, de nem adnak neki sehol. Lucifer a fegyverhordozójaként jelenik meg. Az utcán többször is találkozik elítélt eretnekekkel, akiket a máglyára visznek egy "i" betű miatt. Ádám találkozik Évával - Izóra, akit a saját embereitől mentett meg. A lány azonban apáca lesz, így szerelmük reménytelen. Ádám kiábrándult az egyház megkövesedett és elkorcsosult tanaiból, és a tudomány felé fordul.

8. szín: Prága

Ádám Kepler alakjában tűnik fel, Éva pedig Borbálaként mutatkozik be. Együtt élnek Rudolf császár udvarában. Keplernek finanszíroznia kell kutatásait és meg kell élnie valamiből, ezért kénytelen áltudományát, a jóslást alkalmaznia. Felesége mindeközben egy udvaronccal találkozgat. Kepler minden pénzét nagyravágyó feleségére költi. Álmában már egy új világot lát, a francia forradalom képe jelenik meg előtte.

9. szín: Párizs

Ezt a színt szokás "álom az álomban" színként is említeni, mivel az álmodó Kepler-Ádám Dantonként jelenik meg. Az első szavak, amik elhagyják a száját azóta már elhíresült szállóigeként is használatosak: Egyenlőség, testvériség, szabadság! Ez a szép jelmondat azonban nem teljesülhet, mert a háttérben sorozatos kivégzéseket rendez a nép. Éva kétszer is feltűnik ebben a színben, először a vérpadon gyönyörű márkinőként, majd egy forradalmár nő képében. Danton vérbíró volt, aki nem ismert kegyelmet, mégis elérzékenyül, amikor Éva megáll előtte. A színben Robespierre alakja is feltűnik, aki Danton kivégzését akarja elérni.

10. szín: Prága II.

Kepler, vagyis Ádám felébred álmából, mely csodálattal tölti el, de a véráldozatokra iszonyodva gondol. Mindent összevetve bizakodva tekint a jövő felé. Éva egy udvaronccal töltötte az elmúlt éjszakát, de csalódottan gondol rá vissza. Következő utazása előtt Keplert meglátogatja egyik tanítványa, aki a legjobbak között van. Kepler elmondja neki, hogy a tudomány véges határok között mozog és semmi értelme. Megkéri ezért tanítványát, hogy égesse el a régi törvényeket és használja a saját fejét a gondolkodásra, ne az elavult tanokat.

11. szín: London

Az ipari forradalom idején vagyunk Angliában, a kapitalizmus virágzik. Ádám több alak képében is megjelenik, pl: munkás, vagy öregember, de Luciferrel csak nézelődnek. Ádámnak először nagyon tetszik ez a szép új világ, de amikor elvegyülnek a tömegben kiábrándul, hogy mindenkit csak a pénz és saját pénztárcája érdekel. A kocsmában a munkások a gépeket szidják, amik elveszik a megélhetésüket. Pénzért minden megkapható. Lucifer azt mondja, hogy még Éva is, aki épp a templomból lép ki polgárlányként. Éva egy mézeskalács szívet kap egy gyermekkori barátjától, és boldogan fogadja el. Amikor Ádám és Lucifer közeledni próbálnak hozzá, anyja elutasítja őket, de amikor meghallja, hogy Ádám dúsgazdag kereskedő, ráveszi lányát, hogy mégiscsak Ádámot válassza, így a lány eldobja mézeskalácsot és helyette elfogadja a drága ékszereket. Egyszer csak nagy zaj támad, egy férfit visznek akasztani. A gyárban, ahol dolgozott tönkrement az egészsége, ezért kórházba került. Míg lábadozott kirúgták őt is és feleségét is. A gyáros fia bánt el így velük, ezért megölte, amikor az pofonnal felelt a kérdéseire. A gyáros nem bírta elviselni fia elvesztését, ezért viszik a bűnöst akasztani. Éva csokrot tesz egy szentképhez, de a virág elhervad, az Ádámtól kapott ékszerek pedig kígyókká és gyíkokká változnak. Ádámot és Lucifert keresni kezdi a rendőrség, mert hamis pénzt adtak az anyának. Ekkor visszamennek a Tower tetejére, ahol Ádám már teljesen kiábrándult ebből a világból is. A szín végén a szereplők egy óriási sírt ásnak, melybe egyenként beleugranak miután elmondták sírversüket. Az egyedüli kivétel Éva, aki szintén elbúcsúzik a földi világtól, de aztán felemelkedik az égbe.

12. szín: Falanszter

A legtehetségesebb embereket is arra kényszerítik a tudósok, hogy a kijelölt munkát végezzék el (Michelangelo-nak egyforma székeket kell gyártania). Az "U" alakú épület jobb szárnyában gőzgépek mellett munkások dolgoznak, a bal oldali szárnyban pedig természettudományokkal kapcsolatos eszközök vannak. Mindenki egyenruhát visel, Ádám és Lucifer középen bukkan elő a földből. Négyezer év múlva a Nap ki fog hűlni, ennyi idő áll rendelkezésre, hogy az onnan nyert energiát máshonnan pótolják. Mindent a tudomány irányít ezért a felesleges dolgokat múzeumba tették, mint például a virágokat, állatokat, de még ez érzéseket is. Az embereket számokkal különböztetik meg. Bár itt minden egyforma és teljesül ez egyenlőség - testvériség elve, nagyon boldogtalanok az emberek. Amikor Ádám megpillantja Évát, azonnal szerelmes lesz, ezért a tudósok kórházba akarják vinni kezelésre. Ádám végül úgy dönt, ezt a világot is elhagyja.

13. szín: Az űr

Ádám egyre jobban távolodik a Földtől, de mégis vissza akar térni és inkább a küzdelmet választja. Lucifer mindent megtesz, hogy tervétől eltántorítsa, nagyon meggyőző érveket hoz fel, elsorolja Ádám összes kudarcát, de ő mégis vissza akar térni.

14. szín: Eszkimó - világ

Az ember elveszti minden méltóságát, hóba és sárba fagyva él és állattá silányul. Ádám már Éva ölelő karjaiban sem találja meg a biztonságot.

15. szín: Záró szín

Lucifer és Ádám vitája folytatódik, Lucifer még az ember szabad akaratát is tagadja. Ádám már az öngyilkosságot fontolgatja, hogy bizonyítsa igazát: ő igenis rendelkezik szabad akarattal. Ekkor megjelenik Éva, és közli, hogy gyermeket vár. Ádám belátja, hogy mindenképpen folytatnia kell a harcot, de tele van kétségekkel. Rengeteg kérdés foglalkoztatja - van-e fejlődés? mi lesz az emberiség sorsa? - de az Úr nem ad rá válaszokat, csak reményt. Ádámot Éva fogja segíteni, ő lesz társa egy életen át és ő fogja megtestesíteni a szerelmet, költészetet, művészeteket. Lucifer is Ádám mellett marad, és örök tagadásával és érveivel a kétkedést fogja képviselni, mely még sok öröm forrása is lehet. Az élet a legfontosabb és az ember megkapja a választási lehetőséget a jó és a rossz között. A végszót az Úr mondja ki: "Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!"

 

 

 

 

 

Jókai Mór: Az aranyember - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 1913
ElégtelenKitűnő 

A regény a Vaskapu bemutatásával kezdődik, mely a román-szerb határon található és a legveszedelmesebb hajóutak közé tartozik. A hajót Szent Borbálának hívják és igavonókkal vontatják a parton felfelé. A kormányos Fabula János, Tímár Mihály a hajóbiztos, Trikalisz Euthym és lánya Tímea, valamint a legénység tagjai utaznak a fedélzeten. A rakomány búza, mely Tímár Mihály tulajdonában van. Hirtelen hatalmas viharba kerülnek és az ár egy malom romjait sodorja feléjük.

Tímár megpróbálja eltéríteni útjukból a malmot, így öt emberével csónakba száll és egy örvénybe irányítja a veszélyt jelentő malomlapátokat. Egy fehér macska is az uszadék között volt, de már nem tudták megmenteni és őt is elnyelte az ár, ezért Tímea nagyon szomorú.

A vihar után azonban újabb nehézségek merülnek fel. Egy török hadihajó követi őket, így Tímár Mihálynak minden ügyességét össze kell szednie, hogy megússzák a kalandot. A román oldalra irányítja a hajót és amit odaérnek, új hajóvontatókat vesz fel.

Ezek után viszonylag nyugodt körülmények között megérkeznek Orsovára, ahol az ellenőrzés során biztosítják a hajót, hogy nem érintkezett a pestis sújtotta településekkel és emberekkel, vagy fertőzött tárggyal.

Folytatják útjukat, de olyan ellenszélbe kerülnek, hogy kénytelenek kikötni az első szembejövő szárazföldnél. Egy új szigetre bukkannak, melyet a Duna épített uszadékból. Tímár elmegy, hogy felderítse a környéket és meglepve tapasztalja, hogy a paradicsomba csöppentek. Ez volt a "Senki szigete".

A szigeten két hölgyet talál Tímár, az úrnőt Teréza asszonyt és lányát, Noémit. Rajtuk kívül Almira a kutya, és Narcissza a fehér cica él még a szigeten sok-sok más állattal együtt. Barátságos fogadtatásban részesül és még Euthym és lánya is a szigeten aludhat.

Az éjszaka folyamán egy kevésbé jószándékú ember is a szigetre érkezik, Krisztyán Tódor, aki azért jött, hogy elvigyen bármit, amit eladhat és hasznot húzhat belőle. Erőszakosan viselkedik, és ráadásul ő Noémi jegyese, de mivel nem látják szívesen, hamar elmegy.

Teréza asszony elmesélte Tímárnak, hogyan is kerültek ők a szigetre. Régen Pancsován laktak férjével, aki nagyon jó viszonyban volt Krisztyán Tódor apjával, Maximmal, ezért még amikor picik voltak a gyerekek, elhatározták, hogy majd hozzá adják Noémit, ha felnőnek. A Krisztyán család kereskedéssel foglalkozott és többek között az a Brazovics Athanáz is megrendelőjük volt, akivel Tímár is üzleti kapcsolatban állt. Teréza férje sokszor vállalt kezességet barátjáért Brazovics úrnál, de egy alkalommal Krisztyán megszökött a pénzzel és ők mindenüket elvesztették. Noémi apja öngyilkos lett, Teréza pedig erre a szigetre menekült lányával. Itt mindent megteremtett maguknak, de Krisztyán itt sem hagy nekik békét.

Másnap elbúcsúznak szállásadóiktól és visszamennek a hajóra. Ekkor Euthym elmondja Tímárnak, hogy ő nem az, akinek hiszi, az igazi neve Ali Csorbadzsi. Törökországban a kincstárban dolgozott, de megtudta, hogy valaki az életére tör, azért menekülnie kellett. Minden vagyonát eladta, fogta a pénzt, és lányát és Brazovics Athanázhoz ment el. Krisztyán Tódor azonban meglátta, ezért most a nyomukban vannak. Mivel nem akar tovább menekülni sorsa elől, mérget vett be, lányát és vagyonát pedig Tímárra bízta. Az ő feladata eljuttatni őket Brazovicshoz. Tímár ezek után felébreszti Tímeát, aki attól az álomportól zuhant mély álomba, amit apja adott neki.

Csorbadzsi azt kérte, hogy testét lökjék a Dunába, hogy rejtve maradjon a támadók elől, de Tímár szerette volna, ha előbb megkapja a végtisztességet és egy pap eltemeti a szárazföldön. A falu papja nem hajlandó végrehajtani a szertartást, mivel az elhunyt nem gyónt meg halála előtt. A parton a falubeliek babonasága miatt nem elvégezni a temetést. A helyiek közül négyen fellopakodtak a hajóra és miközben a többiek aludtak, a koporsót a vízbe lökték.

Másnap továbbhajóznak és amikor Pancsovához érnek, ellenőrök lépnek a fedélzetre, akik Csorbadzsi után nyomoznak, mivel Törökországban szökevényként tekintenek rá. A holttestet nem találják meg és Tímár mindent iratokkal tud igazolni, ezért felhagynak a kutatással.

A Szent Borbála és vele a legénység és az utasok már majdnem elérik céljukat, de a hajó egy úszó fára fut, léket kap és elsüllyed. Tímár megmenti a vagyont és az ezer aranyat tartalmazó ládikát is felhozza a víz alól. Mindenki épségben megússza a kalandot, mentőcsónakba szállnak és elindulnak Komárom felé.

Megérkeznek Komáromba Brazovics házához, ahol felesége, Zófia asszony, lánya, Athalie és annak kérője, Kacsuka Imre főhadnagy tartózkodnak. Érkezésük hírére maga Brazovics is hazasiet, biztosítja Tímeát arról, hogy itt jó helyen lesz és megbízást ad Tímárnak, hogy emeltesse ki az elmerült búzát és adja el.

Kacsuka Imre meghívja Tímárt a lakására, ahol azzal az ötlettel hozakodik elő, hogy vegye meg ő az ázott búzát és süttessen belőle kenyeret a hadsereg számára, akik Komáromba lesznek elszállásolva három hétig.

Tímár elfogadja az ötletet és személyesen is részt vesz a búza kiemelésénél. Egy vörös félholdas zsákra lesz figyelmes, melyet el is különít a többitől. Mikor felvágja, meglepve tapasztalja, hogy az kincsekkel, drágakövekkel van tele.

A hirtelen jött gazdagság irigykedésre ad okot, és Brazovics is kíváncsi, honnan lett ez a nagy vagyon. Tímár elmondja neki, hogy az ázott búzából kenyeret süttetett a katonáknak, Kacsuka Imre tanácsára. Erre a létező összes hivatal perbe fogta Tímárt, amiért dohos kenyeret etetett a katonákkal. Tímárnak azonban sikerül magát tisztára mosni, ezért ejtik az ellene felhozott vádakat, és rágalmazásért sem indít, amiért nagyon nagyra tartják. Bécsbe utazik, ahol bejelenti, hogy igényt tart a levetinci birtokra. Meg is kapja rögtön az ezzel járó nemesi címmel és minden velejárójával együtt. Mivel egyre többen szeretik és tisztelik, kitüntetést is szánnak neki, de ő talál magánál erre méltóbb embert és végül a pleszkováci esperes kapja a vaskoronarendet.

Tímea sorsa nem alakul túl jól a Brazovics házban. Athalie folyton csak gúnyolja és kihasználja hiszékenységét. Legújabb tréfája, hogy ráveszi Kacsuka Imrét, tegyen úgy, mintha udvarolna neki. Tímea azonban azt hiszi komolyak a főhadnagy szándékai, ezért elkezd keresztény énekeket tanulni és saját kezűleg varrja esküvői ruháját. Tímár minden nap meglátogatja és ő igazán szereti is a lányt, de Brazovics inkább Athalie-val akarja kiházasítani, hiszen ez előnyös party lenne.

Tímár következő üzleti vállalkozása, hogy szőlőt vesz a monostori homokdombon és Fabulát is bevonja, aki hosszú távon itt akar letelepedni. Megtudják ugyanis, hogy a kormány fel fogja vásárolni a területet, mert várat akarnak itt építeni. Erre a hírre aztán Brazkovics minden pénzét, és még egy csomó hitelt is a földekbe fektet, de számára balul sül el a tranzakció. Kiderül ugyanis, hogy a kormány először Tímár földjeit veszi meg és csak húsz év múlva a Brazkovics földeket.

Közben Tímea elkészül menyasszonyi ruhájával és megdöbbenve látja, hogy a nagy napon Athalie viseli és a vőlegénye Kacsuka Imre. Az esküvő azonban elmarad, mert reggel tudják meg, hogy Brazovics meghalt. Nem bírta feldolgozni, hogy minden vagyonát elveszítette.

Athalie elmegy Kacsukához, aki megígéri, másnap érte megy és elveszi, de nem tartja be szavát. Helyette Tímár Mihály jelenik meg, aki megveszi a Brazovics házat és megkéri Tímea kezét, aki csak azt az egyet kéri, hogy Athalie és anyja is had maradjon a házban.

Tímea és Tímár Mihály összeházasodnak és az asszony felveszi a protestáns vallást férje után. Mindenben engedelmeskedő, kedves, szelíd teremtés, de az esküvő után derül ki Tímár számára, hogy Tímea nem szerelmes belé, csak hálából ment hozzá.

Tímár egyre többet megy el hazulról és egyre boldogtalanabb. Látja, hogy így van ezzel Tímea is, akit nagyon félt Athalie gonosz cselszövéseitől. Tímár elhatározza, hogy ellátogat a "Senki szigetére" és megnézi hogy megy Teréza asszony és lánya sorsa. Mikor odaér, mindenhol csak rózsákat lát, melyek elborítják a szigetet, amiből Teréza és Noémi rózsavizet főznek.

hamarosan megjelenik Krisztyán, aki elmondja, hogy fakereskedő lett belőle, és ha nem kapja meg a sziget összes diófáját, feljelenti Terézát a hatóságoknál és elmondja a titkos sziget létezését. Tímár erre közli, hogy ő megvette ezt a szigetet és ingyen bocsátotta Teréza és lánya használatára. Krisztyán erre megígéri, hogy még visszatér és nagy bosszúsan elmegy. Noémi még Mihály távozása előtt bevallja, hogy szereti a férfit.

Amikor Tímár elhagyja a szigetet, Krisztyán meg akarja ölni, de nem sikerül neki. Tímár felajánlja neki, hogy menjen el Brazíliába és legyen az ottani üzleteinek a vezetője, a gabonakereskedést ugyanis ott is beindította. Krisztyán elfogadja az ajánlatot. Hazaérve Tímeára hagyja minden üzleti ügyét és elköltözik a Senki szigetére.

Fél évig boldogan él a szigeten Noémivel, sok hasznos dolgot kiépít, de honvágya van és haza akar menni. Elutazik a levetinci birtokára, ahol ott találja feleségét. Az asszony lelkiismeretesen vezette az üzletet, és még gyarapította is. Tímár őszinte elismeréssel figyeli a virágzó gazdaságot. Mikor visszatérnek Komáromba, odaadja a családi kincseket feleségének, mintha törökországi útja során bukkant volna rájuk.

Télen Tímár a gazdaság ügyeivel foglalkozik, majd amikor jön a tavasz, rögtön utazik a szigetre. Egy kisgyereket is talál a két nővel, akiről azt mondják, egy csempészlány gyermeke és magára hagyta a kicsit. Az árvíz súlyos károkat tett a diófákba, ezért Mihály kivágja őket és házat épít belőlük. A következő év tavaszán folytatja a munkálatokat, de elkapja a tífusz és ágynak esik. A kisgyerek pedig meghal torokgyíkban, de ezt csak felépülése után mondják meg Tímárnak.

Hazautazik, majd balatoni kastélyában időzik és elhatározza, hogy véget vet ennek a kettős életnek, mert már nem bír tovább hazugságban élni. Újra elmegy a Senki szigetére, ahol befejezi a házépítést, de Teréza rossz hírt mond neki. Gyenge szíve miatt még abban az évben meg fog halni. El is hívják hozzá az esperest, aki majdnem felfedi Mihály kilétét, de végül az továbbra is titokban marad. Mivel Teréza már nagyon eltávolodott a vallástól, egy jeltelen sírba temetik el a szigeten.

Komáromban Athalie hűtlenséggel vádolja Tímeát és egy titkos folyosót mutat Tímárnak, ahol kihallgathatja felesége és Kacsuka beszélgetését. Azonban nem hűtlenség, hanem éppen ellenkezője derül ki. Kacsuka egy párbajban megvédte Tímár becsületét, felesége pedig kijelenti, hogy mindvégig hű marad férjéhez. Miháky feldúltan hagyja el a házát.

Tudomására jut, hogy Brazíliában Krisztyán meglopta, amiért elvitték gályára, de megszökött onnan is. Balatoni kastélyába megy, ahol lékhalászással horgásznak és itt megírja utolsó levelét feleségének. Hívatlan vendége érkezik, aki nem más, mint Krisztyán. Elmondja neki, hogy Brazíliában börtönbe került, mert lopott tőle, de a fogságban találkozott apjával és ő is ismerte Csorbadzsit. Ő figyelmeztette annak idején, hogy meneküljön, de nem kapta meg érte a jutalmát és Csorbadzsi lányát sem, pedig neki ígérték. Krisztyán arra gondolt, Tímár biztosan megölte a törököt és elvette mindazt, amit apja nem kapott meg. Krisztyán a szigetet követeli, különben mindent elmond a hatóságoknak, de Tímár elveszi fegyverét és elkergeti.

Mihály végezni akar magával, ezért a befagyott Balatonon rianást talál, ahol egy halott, Krisztyán fele bukik elő a vízből. Ezek után inkább elmegy a szigetre és megígéri, hogy soha többé nem hagyja el őket.

Tavasszal a víz egy holttestet dob a partra, és mindenki azt hiszi, Tímár Mihály teste az, pedig Krisztyán Tódoré. A legnagyobb tisztességben temetik el. Zófia aszony elmegy Kacsukához, hogy már lejárt a gyászév és szabad az út Tímea szívéhez. Közben Tímár a kis Dódit tanítja írni és az ő írásával levelet küld Tímeának, melyben figyelmezteti a titkos folyosóra a szobája mellett.

Tímea és Kacsuka végre az esküvőjükre készülnek, de Athalie meg akarja akadályozni. Mindenkinek altatót csempész az italába, csak Zófia nem iszik belőle. Amikor már csendes a ház, a titkos folyosón belopózik Tímea szobájába és egy tőrrel meg akarja ölni, de a sikolyokra felébred Zófia és közbelép. Atalie elmenekül, alvást színlel, de a gyanú mégis ráterelődik Ő mindvégig tagadja az ellene felhozott vádakat, de elítélik. Ekkor még elárulja Tímeának, hogy csak ő és Tímár Mihály tudott a titkos folyosóról, tehát biztosan él még férje. Tímea és Kacsuka összeházasodtak, mikor az asszony felépült sebeiből.

Negyven él múlva Athalie még büntetését tölti, Tímea már nem él. Az író ellátogat a Senki szigetére, ahol egy népesebb kis csoportot talál és még élnek az öregek is, akik kérik, hogy írja meg történetüket.

 

 

 

 

 

Jókai Mór: Egy magyar nábob - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 278
ElégtelenKitűnő 

A regény Bús Péter kocsmájában kezdődik, ahová az éjszaka folyamán két vendég tér be. Jancsi úr, teljes nevén Kárpáthy János régi nemesi családból származik, ő a nábob, de hozzá nem méltó módon viselkedik, iszik, cigányokkal és parasztlányokkal táncol. A másik vendég egy elszegényedett, nagyszájú és szemtelen lókötő, aki azért érkezett Magyarországra Párizsból, hogy valami őrült, idős rokona után felvegye az örökséget. Lassan kiderül, hogy Abellino Jancsi úr rokona, és azért utazott haza, mert az idős nábob halálhíréről értesült.

Hamar rájönnek, mennyire nem hasonlítanak egymáshoz, és súlyos sértéseket vágnak egymás fejéhez. Jancsi úr halálosan felbosszantja magát és otthagyja Abellinot a kocsmában. Előtte azonban szinte az őrület határán megveszi a kocsmát sokkal többért, mint amennyit az ér, és felgyújtatja. Abellino ezért kénytelen a hideg és esős éjszakában megvárni a reggelt, így van ideje, hogy bosszút esküdjön. Egy gazdag párizsi hitelezővel kerül üzleti kapcsolatba, aki hajlandó támogatni és fedezni a kiadásait, amire fedezet Jancsi úr vagyona.

Abellino tökéletes megtestesítője azoknak a magyar nemeseknek, akik elhagyták az országot és két kézzel szórták a pénzt külföldön. Minden családi vagyonukat elherdálták értelmetlenül, és a nemesség szégyenévé váltak.

Rudolf gróf ezekkel a semmittevő fiatalokkal tölti minden idejét és már ő is kezd belesüllyedni az önsajnálatba és az életundorba. Találkozik az egzotikus szépségű Chataquéla-val, akire fogadást is köt Abellinoval. A fogadás lényege, hogy az indiai nők a halálig hűségesek férjükhöz, ugyanis ha a házasságuk alatt férjük életét veszti, ők is követik a sírba. Az ifjak közül sokan nem hiszik mindezt, ezért Rudolf el akarja csábítani a nőt, - aki ekkor Byron felesége - hogy elvegye és aztán meghaljon. Így megláthatják, valóban követi-e majd a halálba. Ha ez bekövetkezik, Abellinonak öngyilkosságot kell elkövetnie, illetve bárki jogosult őt megölni, aki hallotta a fogadást.

Közben két színésznő rivalizálásának is tanúi lehetünk. Jozefina már unalmassá és megszokottá vált a fiatalok körében, ezért elhatározzák, hogy Catalanit állítják a helyére. A finnyás, nagyképű semmirekellők tervet eszelnek ki és hagymával akarják megdobálni Jozefinát. Számításaikat azonban keresztül húzza egy magyar származású asztaloslegény és barátai. Kisebbfajta harc alakul ki a nézőtéren, hogy szeretett színésznőjüket megvédjék, ami végül sikerül is. Rudolf nem törődik mindezzel, majd hirtelen megpillantja Flórát és a lány azonnal felkelti érdeklődését. A fogadás kötelezettségei sem kötik többé, ugyanis Chataquéla váratlanul meghal és Rudolf visszautazhat Magyarországra Flóra társaságában.

Jancsi úr megrendezi a pünkösdi királyválasztást, ahol nem Márton (évek óta ő volt a pünkösdi király) nyeri a címet, hanem egy csikóslegény, Kis Miska. Ez a legény nagyon eszes, még Jancsi úr eszén is túljár. A nádor ugyanis egyezséget kötött vele, hogy adja ki magát gazdag nemesnek és kövesse őt mindenhová, igyon, mulasson, táncoljon a lányokkal, ahogyan a nemesek szoktak. Majd amikor lejár a pünkösdi királyság egy éve, vallja be az igazat és legyen a hajdúja, hogy mindenki orra alá borsot törjenek, akik megpróbálnak ezalatt a közelébe férkőzni. Miska azonban az egy év alatt annyi pénzt szerez kártyán, hogy valóban nemesi rangot vesz magának gyűrűvel és így becsapja még Jancsi urat is, de ő érti a tréfát.

Él egy család, kinek négy lánya erkölcstelen életformára kényszerül gyámjaik felelőtlensége miatt. Az ötödik lányt Fanny-nak hívják, és hogy megmentsék mindettől, szigorú nagynénje magához veszi. Teréz néni csak a legjobbat akarta a lánykának és Boltay úrnál, az asztalosmesternél béreltek lakást. Itt dolgozott az az asztaloslegény is, aki a színházban megvédte Jozefina színésznőt.

Fanny hirtelen és titokzatosan tűnt el többi testvére közül és ez kíváncsisággal töltötte el a körülötte lebzselő férfiakat, kiváltképpen Abellinot, aki meg akarta szerezni a lányt, de nem a szerelem hajtotta, csak önző érdekei. Teréz néni háta mögött egyre közelebb férkőzik hozzá és még pénzzel is támogatni kezdi zenei tanulmányait, hogy ezzel megvegye a bizalmát és kötődését. Fanny nagyon szeretné már megismerni a titokzatos idegent, akivel még nem is találkoztak. Az utcán sétálva meglátja Rudolfot, akibe teljesen beleszeret és azt hiszi, biztosan ő lehet a jótevője. Persze végül minden kiderül, Fanny bevallja titkát Teréz néninek, Abellino pedig mindent megtesz, hogy rossz hírét keltse Fannynak. A becsületsértésért Sándor, a párizsi asztalos inas kér elégtételt, és megnyeri a párbajt. Abellino egyik fülét találja el golyója, így élete további részére fél fülére süket marad.

János úr úgy határozott, hogy közelgő névnapját méltó módon megünnepli, ezért egy hatalmas vigasságot tartott. Még a haragosait is meghívta, hogy rendezzék viszonyukat. Abellino is rajta volt a vendéglistán, de ő maga nem jelent meg, viszont "viszonozta" a kedves gesztust és egy koporsót küldött, melynek oldalán ezüstözött betűkkel az alábbi felirat szerepelt: Kárpáthy János. A nábobot helyben szélütés érte, amint meglátta a neki küldött koporsót. Nagyon rossz bőrben volt és csak leghűségesebb szolgái maradtak mellette, a többiek Abellinonál várták, hogy meghaljon. A nábob azonban nem adta fel ilyen könnyen a harcot, néhány nap múlva küldött egy levelet hogy már jobban van és akik elmentek ne is jöjjenek vissza.

János úr tudta, hogy Abellino mennyire töri magát Fannyért, ezért elment Boltayhoz és megkérte a lány kezét, aki először kosarat adott neki. Fanny később átgondolta döntését, ugyanis a házasság révén közelebb kerülhetett Rudolfhoz, így végül igent mondott. Abellino újabb támadást indított és elment Fanny anyjához, aki eladta lányát hatvanezer forintért. Ezt követően felkereste lányát és arról akarta biztosítani, hogy Abellino szándékai tisztességesek és el akarja venni feleségül. Még egy meghívót is odacsempészett, ami egy megerősítés lett volna a nyilvánosság számára, hogy Fanny belemegy a játszmába. Szerencsére Teréz néni és Boltay kiállt a lány mellett és értesítették az eseményekről a nábobot. János úr és Fanny férj és feleségként jelent meg az esti fogadáson, ahová a meghívó szólt, így mindenki Abellinon nevetett. Azt kapta, amit megérdemelt és még egy vitába is belekeveredett, aminek gyilkosság lett a vége. Megszégyenülve kellett menekülnie az országból.

Az esküvő után a nábob mindent megtett, hogy boldoggá tegye feleségét, de Fanny nagyon magányosnak és szomorúnak érezte magát. A kastélyt az ő kívánságának megfelelően átalakították és mindene megvolt, amit csak akart. A szomszéd birtokon élt a Szentirmay házaspár, és mikor Szentirmay Flóra ellátogatott Fannyhoz, rögtön tudták, hogy nagyon jó barátnők lesznek. Egy vadászat alkalmával derült csak ki Fanny számára, hogy Flóra az ő szeretett Rudolfjának a felesége. A hír hallatán ájultan esett le a lováról.

Rudolf csak hallomásból ismerte Kárpáthynét, és sok gonosz pletyka keringett róla. Tudomására jutott például az is, hogy egyszer hatvanezer forintért lehetett megvenni és innentől kezdve nem nézte jó szemmel, hogy felesége nyilvánosan vele mutatkozik. Flóra azonban mindenben kiállt barátnője mellett, így Rudolf a békülés érdekében kénytelen volt ellátogatni Kárpáthynéhoz. Fanny nagyon zavarban volt és nem is tudta sokáig titkolni érzéseit. Bevallotta, hogy ő mindvégig csak Rudolfot szerette. A férfi nagyon elszégyellte magát, amikor rájött minden gonosz tréfa áldozatává tette ezt az ártatlan asszonyt, bocsánatot kért és hazament feleségéhez.

Mivel Fanny hamarosan fiúgyermeknek adott életet, a hazatérő Abellino minden törvényes jogot elvesztett az örökséggel kapcsolatban. Az asszony belehalt a szülésbe, férjét pedig annyira megviselte ez a hír, hogy pár napon belül követte feleségét a sírba. Kárpáthy Zoltánt Szentirmay Rudolf és Flóra vette gyámsága alá, és Teréz néni is hozzájuk költözött.

A nábob nem feledkezett meg Abellinoról sem és végrendeletében évi 100 aranyat hagyott rá, amit mindig a névnapján vehetett fel. Ezzel minden büszkeségétől megfosztotta a drága rokont, akit mindenki csak kinevetett, de legalább nem hagyta, hogy akár egy Kárpáthy is éhezzen.

 

 

 

Petőfi Sándor - Az apostol - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 695
ElégtelenKitűnő 

Egy férfiról, két gyermekéről és feleségéről szól a történet. Nagyon nagy szegénységben élnek és lakásuk is igen egyszerű. A férfit "Apostolnak" hívják egyesek, mások csak "Parasztnak" csúfolják.

Mikor megszületett, édesanyja egy gazdag házaspár hintójába tette, hátha azok majd felnevelik. Ők azonban a kocsisnak adták a gyereket, aki a kocsma elé tette. Végül egy öreg tolvaj akadt rá, megegyezett szomszédasszonyával, hogy felnevelik. Szilveszternek keresztelték.

Négy év múlva már egész ügyes tolvajjá nőtte ki magát, de az öreg meghalt, így a szomszédasszony kiadta az útját. Szilveszter nekivágott a nagyvilágnak, s addig ment, míg beesteledett. Egy öreg banya pillantotta meg, aki hazacsalta. A kutya mellé került, és bár az anyó maga mellé vette, koldulnia kellett. Így ment ez két évig, a kutya volt az egyetlen hűséges társa.

Egy őszi reggelen megpillantotta egy öreg úr, megsajnálta és a házába vitte a banya minden hazugsága ellenére. Tiszta ruhát kapott, evett és ivott, de egy úrfit kellett szolgálnia, aki nagyon gonoszul bánt vele. Ahogy teltek az évek, Szilveszter egyre többet tanult az úrfi könyveiből és tanáraitól. Mikor 16 éves lett, elhatározta, hogy nem tűri tovább kegyetlen sorsát. Elbúcsúzott, mindent megköszönt, és újból nekivágott a nagyvilágnak. Az úrfi nevelője azonban utána futott és felajánlotta neki egy évi keresetét, feltéve, ha azt tanulásra fordítja. Mindez nagyon jólesett Szilveszternek, még soha senki nem törődött vele igazán és ő volt az egyetlen aki szerette.

A fiú elhagyta a várost és végre szabadnak érezte magát. Legnagyobb örömét a természetben találta és mások gondjával - bajával kezdett foglalkozni. Beállt az iskolába, ahol nagyon is megállta a helyét. Jól tanult, kitűnt a többiek közül, akik ezért nem szerették. Új gondolatok születtek lelkében és megérezte, hogy ő egy kiválasztott.

Meghívták egy faluba, hogy legyen ott jegyző és ő elvállalta a felkérést. Attól kezdve az emberek őt hallgatták és jobban szerették, mint a papot. Ő igazat beszélt és hitt is abban, amit mondott. Éppen ezért sem a pap, sem pedig az uraság nem szerette. Az emberek tisztelték és a kastély kisasszonya még szerelmes is volt belé. Találkozgatni kezdtek és Szilveszter elmesélte nekik az életét. A földesúr magához hívta és megfenyegette, de a fiú nem ijedt meg tőle. A pap ellene buzdította a népet, így mennie kellett. Szerelmétől elbúcsúzott, és egy gyűrűt kapott tőle.

Szilveszter másnap a fővárosba ment és egy padlásszobát bérelt azon a helyen, ahol felnőtt. Később váratlanul betoppant szerelme és örökre vele maradt, mint felesége. Boldogan éltek és Szilveszter írni kezdett. Történetei igazak és jók voltak az utolsó szóig, de a cenzúra megkeserítette az életét. Másolással kereste meg a betevőt, ugyanis addigra már két gyermeke is született. Egyik reggel már csak hárman voltak, mert a kisbabájuk éhen halt. Felesége sokáig siratta szegényt. Szilveszter eladta jegygyűrűjét, hogy tisztességben el tudják temetni a kicsit.

Később a föld alatt talált egy nyomdát, amit használatba is vett. Kinyomtatta könyveit, melyek futótűzként terjedtek a városba. A király mindezt árulásnak minősítette és elfogadta Szilvesztert, akinek még azt sem engedték, hogy elbúcsúzzon a családjától. Egy szekérre dobták és elhurcolták. Sötét tömlöcbe vetették, ahol felidézte emlékeit. Megjelent előtte felesége képe, hogy egy utolsó Isten hozzád-ot mondjanak egymásnak.

Tíz évig raboskodott, mire szabadon engedték. Visszament ahhoz a házhoz, ahol korábban a bérelt padlásszobában élt a családjával. Felesége haláláról a szomszédasszonytól értesült, fiáról azonban nem tudott meg semmit. Még mindig a régi elveihez tartotta magát: "Haljon a király". Hamar elkapták megint és lefejezték. Sírját a bitó mellé tették, de nem tűnt el nyomtalanul, mert a következő nemzedék méltó rangra emelte.

 

 

William Shakespeare: Szentivánéji álom - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 67
ElégtelenKitűnő 

Színhely: Athén és környéke

THESEUS, Athén ura
EGÉUS, Hermia atyja
LYSANDER, DEMETRIUS szerelmesek Hermiába
PHILOSTRAT, ünnepélyrendező Theseusnál
VACKOR, ács
GYALU, asztalos
ZUBOLY, takács
DUDÁS, fúvó-foldozó
ORRONDI, üstfoldozó
ÖSZTÖVÉR, szabó
HIPPOLYTA amazonkirálynő, Theseus menyasszonya
HERMIA, Egéus leánya, szerelmes Lysanderbe
HELÉNA, szerelmes Demetriusba
OBERON, tündérkirály
TITANIA, tündérkirályné
PUCK, vagy ROBIN-PAJTÁS
BABVIRÁG, PÓKHÁLÓ, MOLY, MUSTÁRMAG - tündérek

Cselekmény:

Hermia Lysandert szereti, de apja, Égeus, Demetriusnak ígérte a kezét. Heléna viszont titokban Demetriusba szerelmes. A király végül meghozza szigorú döntését: Hermiának választania kell esküvője napjáig, vagy Demetrius felesége lesz, vagy apáca. Hermia ezt nem várja meg, inkább megszökik Lysanderrel. Demetrius és Heléna utánuk megy az erdőbe. Hamarosan besötétedik...

Theseus és Hippolyta esküvőjére készülődik, ezért Vackor elhatározza, hogy egy színdarabbal lepi meg a királyi párt. Elmennek az erdőbe próbálni. Közben Puck Zuboly fejét tévedésből szamárrá változtatja, ami pont kapóra jön a feleségével cívódó Oberonnak, aki varázsport szór Tatiana szemébe, hogy szeressen bele az első lénybe, akit meglát, ez pedig a szamár volt.

Puck, véletlenül Lysander szemébe tesz varázsport és így szerelmes lesz Helénába. Mikor rájön tévedésére gyorsan Demetrius szemébe is tesz a porból, de azzal azt éri el, hogy mindketten egy nőt szeretnek és párbajozni akarnak érte. Egy szóval minden jól összekutyulódik...

Végül Oberon Puck segítségével mindent helyrehoz. A király esküvőjének napjára Demetrius Helénát, Lysander pedig Hermiát választja és a király mindegyik esküvőre áldását adja. Persze a szamár is visszaváltozik és megtarthatják a színdarabot Theseus és Hippolyta mennyegzőjén. 

 


2. oldal / 5

Keresés

Hirdetés