A regény Bús Péter kocsmájában kezdődik, ahová az éjszaka folyamán két vendég tér be. Jancsi úr, teljes nevén Kárpáthy János régi nemesi családból származik, ő a nábob, de hozzá nem méltó módon viselkedik, iszik, cigányokkal és parasztlányokkal táncol. A másik vendég egy elszegényedett, nagyszájú és szemtelen lókötő, aki azért érkezett Magyarországra Párizsból, hogy valami őrült, idős nábobrokona után felvegye az örökséget. Lassan kiderül, hogy Abellino Jancsi úr rokona, és azért utazott haza, mert az idős nábob halálhíréről értesült.

Hamar rájönnek, mennyire nem hasonlítanak egymáshoz, és súlyos sértéseket vágnak egymás fejéhez. Jancsi úr halálosan felbosszantja magát és otthagyja Abellinot a kocsmában. Előtte azonban szinte az őrület határán megveszi a kocsmát sokkal többért, mint amennyit az ér, és felgyújtatja. Abellino ezért kénytelen a hideg és esős éjszakában megvárni a reggelt, így van ideje, hogy bosszút esküdjön. Egy gazdag párizsi hitelezővel kerül üzleti kapcsolatba, aki hajlandó támogatni és fedezni a kiadásait, amire fedezet Jancsi úr vagyona.

Abellino tökéletes megtestesítője azoknak a magyar nemeseknek, akik elhagyták az országot és két kézzel szórták a pénzt külföldön. Minden családi vagyonukat elherdálták értelmetlenül, és a nemesség szégyenévé váltak.

Rudolf gróf ezekkel a semmittevő fiatalokkal tölti minden idejét és már ő is kezd belesüllyedni az önsajnálatba és az életundorba. Találkozik az egzotikus szépségű Chataquéla-val, akire fogadást is köt Abellinoval. A fogadás lényege, hogy az indiai nők a halálig hűségesek férjükhöz, ugyanis ha a házasságuk alatt férjük életét veszti, ők is követik a sírba. Az ifjak közül sokan nem hiszik mindezt, ezért Rudolf el akarja csábítani a nőt, – aki ekkor Byron felesége – hogy elvegye és aztán meghaljon. Így megláthatják, valóban követi-e majd a halálba. Ha ez bekövetkezik, Abellinonak öngyilkosságot kell elkövetnie, illetve bárki jogosult őt megölni, aki hallotta a fogadást.

Közben két színésznő rivalizálásának is tanúi lehetünk. Jozefina már unalmassá és megszokottá vált a fiatalok körében, ezért elhatározzák, hogy Catalanit állítják a helyére. A finnyás, nagyképű semmirekellők tervet eszelnek ki és hagymával akarják megdobálni Jozefinát. Számításaikat azonban keresztül húzza egy magyar származású asztaloslegény és barátai. Kisebbfajta harc alakul ki a nézőtéren, hogy szeretett színésznőjüket megvédjék, ami végül sikerül is. Rudolf nem törődik mindezzel, majd hirtelen megpillantja Flórát és a lány azonnal felkelti érdeklődését. A fogadás kötelezettségei sem kötik többé, ugyanis Chataquéla váratlanul meghal és Rudolf visszautazhat Magyarországra Flóra társaságában.

Jancsi úr megrendezi a pünkösdi királyválasztást, ahol nem Márton (évek óta ő volt a pünkösdi király) nyeri a címet, hanem egy csikóslegény, Kis Miska. Ez a legény nagyon eszes, még Jancsi úr eszén is túljár. A nádor ugyanis egyezséget kötött vele, hogy adja ki magát gazdag nemesnek és kövesse őt mindenhová, igyon, mulasson, táncoljon a lányokkal, ahogyan a nemesek szoktak. Majd amikor lejár a pünkösdi királyság egy éve, vallja be az igazat és legyen a hajdúja, hogy mindenki orra alá borsot törjenek, akik megpróbálnak ezalatt a közelébe férkőzni. Miska azonban az egy év alatt annyi pénzt szerez kártyán, hogy valóban nemesi rangot vesz magának gyűrűvel és így becsapja még Jancsi urat is, de ő érti a tréfát.

Él egy család, kinek négy lánya erkölcstelen életformára kényszerül gyámjaik felelőtlensége miatt. Az ötödik lányt Fanny-nak hívják, és hogy megmentsék mindettől, szigorú nagynénje magához veszi. Teréz néni csak a legjobbat akarta a lánykának és Boltay úrnál, az asztalosmesternél béreltek lakást. Itt dolgozott az az asztaloslegény is, aki a színházban megvédte Jozefina színésznőt.

Fanny hirtelen és titokzatosan tűnt el többi testvére közül és ez kíváncsisággal töltötte el a körülötte lebzselő férfiakat, kiváltképpen Abellinot, aki meg akarta szerezni a lányt, de nem a szerelem hajtotta, csak önző érdekei. Teréz néni háta mögött egyre közelebb férkőzik hozzá és még pénzzel is támogatni kezdi zenei tanulmányait, hogy ezzel megvegye a bizalmát és kötődését. Fanny nagyon szeretné már megismerni a titokzatos idegent, akivel még nem is találkoztak. Az utcán sétálva meglátja Rudolfot, akibe teljesen beleszeret és azt hiszi, biztosan ő lehet a jótevője. Persze végül minden kiderül, Fanny bevallja titkát Teréz néninek, Abellino pedig mindent megtesz, hogy rossz hírét keltse Fannynak. A becsületsértésért Sándor, a párizsi asztalos inas kér elégtételt, és megnyeri a párbajt. Abellino egyik fülét találja el golyója, így élete további részére fél fülére süket marad.

János úr úgy határozott, hogy közelgő névnapját méltó módon megünnepli, ezért egy hatalmas vigasságot tartott. Még a haragosait is meghívta, hogy rendezzék viszonyukat. Abellino is rajta volt a vendéglistán, de ő maga nem jelent meg, viszont “viszonozta” a kedves gesztust és egy koporsót küldött, melynek oldalán ezüstözött betűkkel az alábbi felirat szerepelt: Kárpáthy János. A nábobot helyben szélütés érte, amint meglátta a neki küldött koporsót. Nagyon rossz bőrben volt és csak leghűségesebb szolgái maradtak mellette, a többiek Abellinonál várták, hogy meghaljon. A nábob azonban nem adta fel ilyen könnyen a harcot, néhány nap múlva küldött egy levelet hogy már jobban van és akik elmentek ne is jöjjenek vissza.

János úr tudta, hogy Abellino mennyire töri magát Fannyért, ezért elment Boltayhoz és megkérte a lány kezét, aki először kosarat adott neki. Fanny később átgondolta döntését, ugyanis a házasság révén közelebb kerülhetett Rudolfhoz, így végül igent mondott. Abellino újabb támadást indított és elment Fanny anyjához, aki eladta lányát hatvanezer forintért. Ezt követően felkereste lányát és arról akarta biztosítani, hogy Abellino szándékai tisztességesek és el akarja venni feleségül. Még egy meghívót is odacsempészett, ami egy megerősítés lett volna a nyilvánosság számára, hogy Fanny belemegy a játszmába. Szerencsére Teréz néni és Boltay kiállt a lány mellett és értesítették az eseményekről a nábobot. János úr és Fanny férj és feleségként jelent meg az esti fogadáson, ahová a meghívó szólt, így mindenki Abellinon nevetett. Azt kapta, amit megérdemelt és még egy vitába is belekeveredett, aminek gyilkosság lett a vége. Megszégyenülve kellett menekülnie az országból.

Az esküvő után a nábob mindent megtett, hogy boldoggá tegye feleségét, de Fanny nagyon magányosnak és szomorúnak érezte magát. A kastélyt az ő kívánságának megfelelően átalakították és mindene megvolt, amit csak akart. A szomszéd birtokon élt a Szentirmay házaspár, és mikor Szentirmay Flóra ellátogatott Fannyhoz, rögtön tudták, hogy nagyon jó barátnők lesznek. Egy vadászat alkalmával derült csak ki Fanny számára, hogy Flóra az ő szeretett Rudolfjának a felesége. A hír hallatán ájultan esett le a lováról.

Rudolf csak hallomásból ismerte Kárpáthynét, és sok gonosz pletyka keringett róla. Tudomására jutott például az is, hogy egyszer hatvanezer forintért lehetett megvenni és innentől kezdve nem nézte jó szemmel, hogy felesége nyilvánosan vele mutatkozik. Flóra azonban mindenben kiállt barátnője mellett, így Rudolf a békülés érdekében kénytelen volt ellátogatni Kárpáthynéhoz. Fanny nagyon zavarban volt és nem is tudta sokáig titkolni érzéseit. Bevallotta, hogy ő mindvégig csak Rudolfot szerette. A férfi nagyon elszégyellte magát, amikor rájött minden gonosz tréfa áldozatává tette ezt az ártatlan asszonyt, bocsánatot kért és hazament feleségéhez.

Mivel Fanny hamarosan fiúgyermeknek adott életet, a hazatérő Abellino minden törvényes jogot elvesztett az örökséggel kapcsolatban. Az asszony belehalt a szülésbe, férjét pedig annyira megviselte ez a hír, hogy pár napon belül követte feleségét a sírba. Kárpáthy Zoltánt Szentirmay Rudolf és Flóra vette gyámsága alá, és Teréz néni is hozzájuk költözött.

A nábob nem feledkezett meg Abellinoról sem és végrendeletében évi 100 aranyat hagyott rá, amit mindig a névnapján vehetett fel. Ezzel minden büszkeségétől megfosztotta a drága rokont, akit mindenki csak kinevetett, de legalább nem hagyta, hogy akár egy Kárpáthy is éhezzen.

 

 

Jókai Mór: Egy magyar nábob – olvasónapló
2.5 (49.03%) 31 szavazat