Címlap Olvasónaplók
Olvasónapló


Gogol: A köpönyeg - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 386
ElégtelenKitűnő 

A mű főhőse Akakij Akakijevics, aki egy egyszerű hivatalnok. Munkája nagy részét a másolás teszi ki, de igazán nem is ért máshoz. Senki nem tiszteli érdemeinek megfelelően, pedig lelkiismeretes és precíz ember. Élete ezért monoton és egyhangú, bár ő ezzel elégedett.

Egyetlen ellensége a hideg. Ócska és elnyűtt köpönyegében járta a fagyos utcákat, elment hát a szabóhoz, akit Petrovicsnak hívtak. Azt gondolta, talán még meg lehet foltoztatni, de újat kellett rendelnie. Bárhogy próbálta rávenni a szabót, az nem engedett.

Mi mást tehetett? Kénytelen volt új köpönyeget varratni. Ezek után a hivatalban egész más szemmel kezdtek nézni rá az emberek. A helyettes irodafőnök még meg is hívta magához névnapja alkalmából.

Akakij most először mást csinált, mint eddig. A vendégeskedés után hazafelé indult. Egy térre ért, ahol két férfi hirtelen eléje került, lerángatták róla szép új köpönyegét és jól megverték. A szegény hivatalnok másnap jelentette mindezt a rendőrségen, ám nem igazán foglalkoztak vele. Egy befolyásosabb embertől kellett segítséget kérnie, hogy gyorsabban a végére járjanak az ügynek. A remélt közbenjárást végül nem kapta meg és még le is szidták, hogy ilyen jelentéktelen dolgokkal zavarni merészel.

Akakij hazafelé menet nagyon megfázott, és két nap múlva meg is halt. Rögtön másnap már új titkár ült a helyén. A rossz nyelvek szerint, egy férfi járja az utcákat és kabátokat lopkod. Mindenki arról beszélt, hogy Akakij szelleme tért vissza. Közben a befolyásos úrban felébredt a lelkiismeret, és szeretett volna valami jót tenni a hivatalnokért. Futárt küldött hozzá, de az nem találta sehol. A gazdag ember ezért elment egyet szórakozni, hogy könnyítsen a lelkén, de Akakij szelleme őt is megtalálta és elvette bundáját. Ettől kezdve senki sem hallott felőle.

 

 

 

 

William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 217
ElégtelenKitűnő 

Színhely: Helsingőr

Személyek: Claudius ? király, Hamlet, Horatio, Polonius, Laertes,

Voltimand, Cornelius, Rosencrantz, Guildenstern ? udvarfiak

Osrick udvaronc

Marcellus, Bernardo ? tisztek

Francisco ? katona

Rajnáld, Polonius embere

Fortinbras ? norvég királyfi

Ophelia ? Polonius leánya

Gertrúd ? dán királyné, Hamlet anyja

 

Marcellus és Horatio egy éjjel szellemet látnak, mely az elhunyt királyhoz hasonlít. Mindent elmondanak Hamletnek, aki találkozik is a szellemmel. Ő elmondja neki, hogy Claudius mérget öntött apja fülébe és most az ő (apja) szellemével beszél. Addig nem lel megnyugvásra, míg fia bosszút nem áll ezért a gaz tettért. Hamlet titokban tervet eszel ki, ám a külvilág felé furcsán kezd viselkedni, bolondnak tetteti magát. Rosencrantz és Guildenstern segítségével akarja kipuhatolni a király és Polónius, mi lehet a baja. Arra gyanakodnak, hogy Ophelia elutasítóan viselkedik Hamlettel szemben és ezért tébolyult meg.

Egy nap vándorszínészek érkeznek a palotába. Leartes közben elutazik, apja pedig Rajnáldot a nyomába állítja. Hamlet ráveszi a színészeket, hogy játszák el apja halálának történetét. Az előadás közben Claudius feldúltan elrohan. Gertrúd megpróbál fiával beszélni, miközben Polónius egy függöny mögött hallgatózik. Hamlet észreveszi a kémkedőt és nem tudván, hogy ki az, leszúrja Polóniust. A király ezért Angliába száműzi Rosencrantz és Guildenstern kíséretében. Útközben Hamlet elolvassa a király levelét, melyben utasítást adott megöletésére. Miután titokban visszatér Angliába, egy temetésre lesz figyelmes: a szép Ophelia öngyilkos lett, vízbe folytotta magát. Hamlet felfedi kilétét a hír hallatára, Leartes pedig rátámad, de a küzdelem abbamarad. A palotában Leartes újra párbajra hívja Hamletet a király tanácsára, és hogy most biztos legyen győzelmében, a királytól kapott mérgezett kardját használja. Harc közben azonban kardot cserélnek, így hiába vágja meg Hamletet, az ő kardcsapásától hal meg Leartes. A király is biztos akar lenni a dolgában, ezért még a bort is megmérgezi, de azt Gertrúdis issza meg és hal meg tőle. Hamlet utolsó erőfeszítésével még leszúrja Claudiust, a trónra pedig Fortinbras kerül.

 

 

Moliére: Tartuffe - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 314
ElégtelenKitűnő 

Színhely: Párizs, Orgon háza

Szereplők: Pernelle asszony ? Orgon anyja

Orgon ? Elmira férje

Elmira ? Orgon felesége

Damis ? Orgon fia

Mariane ? Orgon lánya, Valér szerelme

Valér ? Mariane szerelme

Cléante ? Orgon sógora

Tartuffe ? álszent

Dorine ? Mariane komornája

Flipote ? Pernelle asszony szolgálója

A történet úgy kezdődik, hogy Orgon házában Pernelle asszony veszekedik Elmirával és két gyerekével. Folyton csak Tartuffe-öt dícséri, de a háziak ezt ellenzik. Később maga Orgon is megérkezik, és mindjárt az álszentről érdeklődik. Cléante megpróbálja megértetni vele, hogy Tartuffe milyen ember, de sógora hajthatatlan. Már az sem biztos, hogy Mariane kezét Valér kapja meg. Meg is kéri Marianet, hogy fogadja el férjének a szeretett Tartuffe-öt. A család részévé akarja tenni, de Dorine nem engedi és kiáll Mariane mellett. Valér szintén a lány mellé áll, hiszen nagyon szereti. Megpróbálnak csellel túljárni Orgon eszén. Elmira beszél Tartuffe-el, aki odavan Elmiráért és ezt meg is mondja neki. Elmira hűvösen fogadja a vallomást és hallgatásáért cserébe Valér és Mariane esküvőjének megtartását kéri, és azt, hogy Tartuffe mondjon le meg nem érdemelt vagyonáról és a családban elfoglalt helyéről. Míg a beszélgetés folyik, Damis egy jól álcázott rejtekhelyről kihallgatja őket. Elmondja apjának, hogy Tartuffe szereti Elmirát. Orgon mindezt nem hiszi el és kitagadja Damist, Marianet pedig még aznap hozzá akarja adni az álszent Tartuffe-höz és örökösnek kívánja kinevezni.

Cléante megpróbálja jobb belátásra bírni Tartuffe-öt, de nem jár sikerrel. Ezért Elmira kieszel egy tervet, becsalja Orgont az asztal alá és hivatja Tartuffe-öt. Ravaszul vallomásra bírja, így férje rájön az igazságra. Ki akarják tiltani a házból, de nem távozik mivel Orgon ráhagyta a vagyonát. Nagyobb baj, hogy Orgon, Argas barátja kazettáját Tartuffe-nak adta, így elárulta Argas titkát. Később megjelenik Lojális úr, aki ki akarja lakoltatni Orgon házát, Tartuffe utasítására.

Amíg a tennivalókon tanakodnak, megjelenik Valér. Tartuffe feljelentést tesz a rendőrségen és elfogatási parancsa van Orgon ellen, ezért ő kénytelen elmenekülni. Pernelle asszony is kezdi tisztán látni a történteket és hisz Orgonnak. Hirtelen feltűnik Tartuffe a rendőrfőnökkel. Hosszas vitatkozás után kiderül, hogy nem Orgon megy majd a börtönbe, hanem az álszent Tartuffe, mert már régóta keresték gaz tettei miatt. Csupán kivárták újabb bűnét, hogy több bizonyíték alapján ítélhessék el. A nagy úr Orgonnak is megbocsájt, visszaadja vagyonát és megtarthatják Mariane és Valét esküvőjét is.

 

 

Moliére: A fösvény - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 361
ElégtelenKitűnő 

Színhely: Párizs

Szereplők: Harpagon ? Cléante és Eliz apja, szerelmes Mariane-ba

Cléante ? Marianna szerelmese

Eliz ? Valér szerelmese

Valér ? Anzelm fia

Anzelm ? Valér és Marianna apja

Fruzsina ? házasságszervező

Simon ? pénzközvetítő

Jakab ? kocsis és szakács

Fecske ? Cléante inasa

Valér, Harpagon inasa, és Eliz titokban szerelmesek, ugyanúgy, mint Cléante és Marianna. Ám egy napon a zsugori Harpagon bejelenti, hogy feleségül akarja venni Mariannát. Ennek az a legfőbb oka, hogy a lánynak jelentős hozománya van. Közben Elizt is ki akarja házasítani Anzelm úrral, de a lány ellenkezik. Cléante elkeseredésében kölcsönt vesz fel, hogy titokban elvehesse Mariannát. A kölcsönt Harpagontól akarja felvenni, és ő erre rá is jön. Később Fruzsina látogatást tesz Harpagonnál azért, hogy meggyőzze Marianna jó tulajdonságairól. Meg is beszélnek egy találkozót Mariannával. Fruzsina az előkészületek miatt elmegy Mariannához, és akkor jön rá, hogy a lány iszonyodik Harpagontól és Cléantét szereti. Ez még inkább beigazolódott a találkozón.

Maga Harpagon is figyelmes lesz fia gyanús viselkedésére Mariannával. Veszekedésbe kezdenek és Cléanté elárulja szándékát, mire az apja kitagadja. Fecskének azonban sikerül felkutatni Harpagon pénzesládáját, aki magán kívül van a dühtől, amikor mindez kiderül. A csendbiztos és az írnok kíséretével Jakabhoz megy. Ő Valért hiszi a tolvajnak és beárulja. Valér félreérti a helyzetet és bevallja, hogy szereti Elizt. Harpagon rablással és becstelenséggel is vádolja. Ekkor betoppan Anzelm úr, aki látogatóba érkezik.

Valér végül feltárja titkát: nagyon sok pénze van, vagyonos ember, csak Eliz kedvéért ment inasnak, mikor apját elvesztette egy tengeri viharban, ráadásul meg is mentette a lányt. Az utolsó felvonásban kiderül, hogy Anzelm úr Valér apja és engedélyezi a házasságot. Cléante és Marianna, valamint Valér és Eliz végül egybekelhet, Harpagon pedig visszakapja pénzesládáját.

 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem - olvasónapló

Olvasóink értékelése: / 734
ElégtelenKitűnő 

1. ének:

Az Úr Michael arkangyalt elküldte a pokolba, hogy Allecto fúriát kiszabadítsa és Törökországba küldje, megszállni Szulimán lelkét. A fúria el is ment és hogy hamarabb gonosszá változtassa a szultán szívét a magyarok iránt, Szelimnek, vagyis apjának adta ki magát. Ágyába mérges kígyót rakott és az gonosszá változtatta Szulimán szívét. Másnap már rögtön össze is hívta tanácsát, és háborút szervezett a magyarok ellen. Sorban felsorakoztatta tengernyi emberét.

2. ének

Június 10-én Szulimán megindult hadseregével. Petraf, a szultán nénjének fia elfoglalta Gyulát. Ezalatt Maximiliam (Miksa) császár Zrínyit nevezte ki Szigetvár kapitányának, aki egy feszület előtt imádkozott a háború sikerességéért. Jézus itt megszólította és elmondta mi lesz a sorsa.

3. ének

Mehmet Siklós alá vonult csapataival. Mikor ezt Zrínyi megtudja, megtámadja a török tábort, ahol Rézmán, Mehmet fia, a horvátországi basa tartózkodik. Mehmet Rézmán segítségére megy, de mire odaér, Zrínyi megöli. Hogy fiát megbosszulja, Mehmet Zrínyinek esik, de ő is fia sorsára jut. Rahmat, a ?nagy török?, hatalmas botjával Farkasicsnak ront, aki a puskájával mellkason lövi, azonban a török is fejbevágja és ő félholtan lezuhan lova mellé. ?Olaj-bég?, a török gyalogság vezére megadja magát Zrínyinek.

4. ének

Zrínyi és társai összeszedik a halottakat és a sebesülteket, majd beviszik őket a kápolnába, imádkoznak értük. Közben erős ágyúdübörgés hallatszik.

5. ének

Zrínyi és maroknyi csapata hűséget fogad Istennek és megesküsznek, hogy utolsó csepp vérükig harcolnak, bármi áron megvédik a hazájukat. Az eskü és a seregszemle után előkészülnek. Zrínyi levelet ír a királynak, melyben segítséget kér és elbúcsúzik tőle is és Györgytől is, a fiától, aki elviszi a levelet.

6. ének

A szultán két követet küld a Szigeti várba és üzeni, hogy a magyarok adják fel a várat. Zrínyi persze ezt nem teljesíti. Válaszként a szultán felderítő csapatokat küld, hogy kiderítse, hol a vár gyenge pontja. Zrínyi megtámadja és szétkergeti őket, egy törököt el is fog, aki elmondja, hogy már úton van a nagy sereg. A harcokat az este szakítja félbe, Deli Vid megöli Hamvivánt.

7. ének

Megérkezik a szultán, közben Farkasics Péter meghal egy régi betegségben. Nem sokkal később Zrínyi 500 ezer emberével kitör a várból. A harcban Deli Vid, és Demirván (Hamviván barátja) összetalálkozik. A sötétség miatt abbahagyják a viadalt, de folytatni fogják.

8. ének

A törökök tanácsot hívnak össze, melyben elhatározzák, hogy ágyúzni fogják a várat.

9. ének

Megkezdődik a szüntelen bombázás. Juranics és Radivoly éjszaka kilopózik, hogy üzenetet vigyen a császárnak. Átverekednek a török táboron, de Juranics fogságba esik és megölik. Radivoly erre előugrik rejtekéből és nyomban leszúrja barátja gyilkosát. Ő sem bírt a túlerővel és szintén meghal. A várban Deli Vid szomorúan meséli álmát Zrínyinek, melyben vérbe fagyva látta Radivolyt, valamint Zrínyi és saját halálát is látta. Később meghozták a két hős testét és eltemették őket.

10. ének

A külső és belső város török kézen van és a vár egyik tornya is leomlott a bombázástól. A törökök megindultak a sáncok mögül és bevették a kidőlt tornyot. Demirhám és Rodován harcba bocsájtkozik és Rodován meghal. Az ellenség egyre beljebb nyomul és sokan vesztik életüket. Végül megjelenik Zrínyi és visszaveri őket.

11. ének

Delimán szégyelli, amiért visszavonult a magyarok elől. A török táborban Rusztán ezért megvádolja, Delimán pedig megöli őt. A császár megharagszik rá és elküldi a táborból. Demirhám Deli Viddel akar megküzdeni. Követet küld a várba és Deli Vid el is indul ellene 200 katonával. A párbajban Deli Vid megölte volna Demirhámot, de a törökök ezt nem hagyták és megtámadták őket. Zrínyi segítségükre sietett, de Deli Videt nem találta sehol.

12. ének

Delimán szerelméről, Cumilláról gondolkodik, akinek Rézmán volt a férje. Éppen azért zavarták el, mert megölte. Cumilla azonban szereti Delimánt és levelet ír neki. A harcos viszonozza a nő érzéseit, végül szerelmük beteljesedik. Közben a török táborban, az emberek a császár ellenére vissza akarják hívni Delimánt, végül követséget is küldenek érte. Rá is beszélik, de Cumilla nem engedi szerelmét, Delimán mégis elindul feleségével együtt. Azt kérte Istentől, ha Delimánnak meg kell halnia, előbb ő legyen az áldozat. Az úton egy kút mellé értek, amikor Cumilla Delimán kulacsából inni akart, de abban egy mérgezett vércsepp volt. Akkor kerülhetett bele, amikor Delimán megvívott egy sárkánnyal. Imádott szerelme meghalt, ő pedig újra visszatért a török táborba, hogy minden keresztényt megöljön.

13. ének

Deli Videt, mivel török származású, nem ismerik fel az idegen táborban. Felesége hiába várja a várban, ezért elhatározza, hogy megkeresi. Felvette férje páncélját és útnak indult. Egy katona éppen akkor akarta elárulni a királynak, hogy Deli Vid a táborban van, de Barbara megölte a hírhozót. A törökök elkapták, de Deli Vid azt hazudta, csak a rabszolgája. A törökök ebbe nem akartak belenyugodni és vizsgálatot indítottak, de Deli Vid inkább harcolt velük. Kiverekedték magukat és feleségével visszavágtattak a várba. A császár újabb tanácsot hívott össze. Demirhám szégyenben van és újra meg akar küzdeni Deli Viddel, Szulimán viszont nem engedi. A várból elfogtak egy galambot a törökök, mely levelet vitt a királynak. A magyarok már csak ötszázan maradtak, rengeteg a sebesült és a harcképtelen és csak a királyi segítségben bízhatnak. Mikor mindez Szulimánt tudomására jutott, azonnal támadást indított.

14. ének

Alderán, a gonosz varázsló, az alvilág erőit hívta segítségül, hogy a törökök legyőzhessék a magyarokat. Megindult a török sereg, Demirhám bejutott a várba és megkereste Deli Videt. Párbajozni kezdtek, és mindketten súlyosan megsérültek, de Deli vid előbb végzett ellenfelével, majd ő is meghalt.

15. ének

Zríny látta, hogy nem győzhet, ezért kivonulást tervezett. Felgyújtatta a kincsestárat, ahol megjelent neki Gábor arkangyal. Bátorította Zrínyit és visszaűzte a démonokat a pokolba, akik elragadták magukkal Alderánt. Zrínyi ötszáz emberével kirohant a várból, megölte Delimánt és a szultánt. Ezután emberei segítségére ment, de már későn érkezett? Lelőtték őket és lelküket az angyalok a mennybe vitték, ahol az örök nyugalom vár rájuk.

 

 


5. oldal / 5

Keresés

Hirdetés